XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 Bezpieczeństwo kulturowe w (nie)zmiennej codzienności

 Wrocław, 26-27 października 2017

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski