Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji znajduje się pod poniższym linkiem:

Karta zgloszeniowa