MIEJSCE OBRAD

INSTYTUT PEDAGOGIKI
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

ul. Dawida 1, 20-527 Wrocław

HOTEL IBIS STYLES WROCŁAW CENTRUM

pl. Konstytucji 3 Maja 3, 50-283 Wrocław