Wydawca

Zakład Edukacji Międzykulturowej
i Badań nad Wsparciem Społecznym

Instytutu Pedagogiki
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego