Multicultural Studies Tom II [2/2016]

Spis treści

 • Justyna Pilarska, Arkadiusz Urbanek

  Europejskie pogranicza kultur – wyznaniowe, prawne i społeczne konotacje zjawiska – tytułem wprowadzenia
  Pełny tekst

  Barbara Pasamonik

  Fenomen europejskich dżihadystów
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Diana Strakšienė, Liuda Radzevičienė

  Tendencje manifestowania litewskiej narodowej i kulturowej tożsamości na emigracji
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Andrzej J. Szwarc

  Problematyka wielokulturowości w prawie karnym
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Patrycja Rozbicka

  W drodze do kompromisu. Adaptacja uchodźców w Polsce – studium przypadku
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Joanna Lendzion

  Otwarci na kompromis? Kandydaci na nauczycieli wobec islamu
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Krystyna Dziubacka

  Artefakty kultury lokalnej w doświadczeniach polsko-niemieckiego pogranicza. Uwarunkowania kształtowania postaw wobec dziedzictwa kulturowego Górnych Łużyc
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Ewa Dawidejt-Drobek, Wiesław Drobek

  Wielokulturowa przeszłość we współczesnym dyskursie turystyki kulturowej na pograniczu polsko-czeskim
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Monika Tomaszewska

  Komunikowanie prawa wobec gości (turystów) w multikulturowym społeczeństwie – zagadnienia wybrane
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Anna Sanecka

  Wrocław – miasto spotkań? Wrocławskie inicjatywy wielokulturowe
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Wydarzenia naukowe

  Roman Leppert

  Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Pełny tekst

  Arkadiusz Urbanek, Kamila Gandecka

  Sprawozdanie z X Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Wymiary antagonizowania się kultur we współczesnej Europie – narodowe, etniczne i wyznaniowe konotacje akulturacji, socjalizacji i edukacji
  Pełny tekst