Multicultural Studies Tom III [1/2017]

Spis treści

 • Alicja Szerląg

  Oblicza wielokulturowości we współczesnej Europie – między integracją a dezintegracją kulturową. Wprowadzenie w zagadnienie
  Pełny tekst

  Christoph Wulf

  Antropologia w zglobalizowanym świecie. Historia, Kultura i Filozofia
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Bruno Drwęski

  Integracja i dezintegracja w społeczeństwach europejskich – Tożsamość i problemy społeczne w dobie globalizacji kultury i kryzysu ekonomicznego
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Jerzy Nikitorowicz

  Pamięć zbiorowa w kontekście bezpieczeństwa kulturowego
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Keith Doubt

  Wielokulturowość w Bośni i Hercegowinie
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Justyna Pilarska

  „Kulturowa” mowa nienawiści i upadek Jugosławii – wybrane aspekty analizy dyskursu
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Barbara Alicja Jańczak

  Polityka integracyjna wobec współczesnych wyzwań migracyjnych na przykładzie Frankfurtu nad Odrą
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Barbara Pasamonik

  Panika moralna wokół uchodźców w Polsce jako przejaw transformacji kulturowej
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Joanna Lendzion

  Kandydaci na nauczycieli wobec islamu. Czy zaszła zmiana?
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Anna Odrowąż-Coates

  Pokojowa ekspansja języka angielskiego w Europie. Narzędzie integracji czy nowe oblicze cichej kolonizacji?
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Alicja Szerląg

  Obywatelskość w wielokulturowej przestrzeni – edukacyjne i socjalizacyjne odniesienia
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Vilija Grincevičienė, Libertas Klimka

  Postawa obywatelska i tożsamość narodowa w podstawie programowej kształcenia ogólnego: doświadczenie Republiki Litewskiej
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Vilija Targamadzé

  Indywidualizacja socjalizacji na skrzyżowaniu kultur i religii: imitacja i metamorfozy
  Pełny tekst

  Streszczenie

  Wydarzenia naukowe

  Kamila Kamińska

  „Konferencja Dziecięca Foresight 2036/2056”: Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
  Pełny tekst