Multicultural Studies Tom I [1/2016]

Spis treści

 • Misja czasopisma
  Pełny tekst

 • Wstęp
  Pełny tekst

 • Bruno Drwęski 

  Antagonistyczne kultury czy globalne rozwarstwienie? Przyczyny napięć w społeczeństwach wielokulturowych na podstawie nauk historii i analiz społecznych
  Pełny tekst

  Streszczenie
 • Adnan Tufekčić

  Czy międzykulturowość w edukacji jest możliwa, gdy punktem wyjścia jest „konflikt bądź kompromis między islamem a kulturą zachodnią”? Problematyka terminologii związanej z edukacją międzykulturową
  Pełny tekst

  Streszczenie
 • Marian Golka

  Komunikowanie międzykulturowe. Przypomnienie głównych tez
  Pełny tekst

  Streszczenie
 • Jerzy Nikitorowicz

  Wartość dialogu międzykulturowego w przezwyciężaniu konfliktów na pograniczach kulturowych
  Pełny tekst

  Streszczenie
 • Vilija Targamadzė

  Nowa generacja na skrzyżowaniu kultur: aspekt socjalizacji
  Pełny tekst

  Streszczenie
 • Alicja Szerląg

  Polacy na wileńskim pograniczu kultur: przestrzenie (nie)porozumienia a budowa 
  międzykulturowej wspólnoty

  Pełny tekst

  Streszczenie
 • Justyna Pilarska

  Integracja na styku kultur. Islamsko-chrześcijańskie pogranicze Bośni i Hercegowiny
  Pełny tekst

  Streszczenie
 • Barbara Jańczak

  Integracja kulturowa polsko-niemieckiego borderscape’u na przykładzie dwumiasta Słubfurt: jedność czy różnorodność
  Pełny tekst

  Streszczenie
 • Szymon Dąbrowski

  Strategie komunikacji w Ruchu SLOW odpowiedzią na wyzwania edukacji międzykulturowej XXI wieku
  Pełny tekst

  Streszczenie
 • Przemysław Paweł Grzybowski

  Mistrz, błazen i ich międzykulturowa wspólnota. Śmiech na kulturowym pograniczu
  klasy szkolnej

  Pełny tekst

  Streszczenie
 • Wydarzenia naukowe

  Alicja Szerląg

  Profesor Algirdas Gaižutis doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego zasłużony dla rozwoju naukowego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogiczn
  Pełny tekst

  Kamila Gandecka

  Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej VII Polsko-Ukraińskie Dni Historyczno-Pedagogiczne pt. Kultura w edukacji, Zakopane 5 –6 maja 2016 roku
  Pełny tekst